{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni placu manewrowego na działce nr 311/29 przy ul. Nowy Świat 8 w Pucku"

W dniu 23.11.2022 r. w sali 115 Urzędu Miasta Puck odbyło się podpisanie umowy dla zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni placu manewrowego na działce nr 311/29 przy ul. Nowy Świat 8 w Pucku".

Wykonawcą, wyłonionym w toku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, jest firma ZOMBRUK Adam Płocki, ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda.

Umowa opiewa na kwotę 116 850,00 zł brutto. Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji. Termin zakończenia planuje się na dzień 31.12.2022 r.

Zadanie polega na remoncie nawierzchni placu manewrowego za blokiem znajdującym się przy ul. Nowy Świat 8. Prace rozpoczną się od wyrównania istniejącej nawierzchni gruntowej, następnie ułożeniu płyt betonowych typu MEBA oraz kostki betonowej. Powierzchnia placu to około 380 m2. Remont pozwoli na uporządkowanie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców.

Galeria zdjęć

um1 um4 um8
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności