{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisano umowę na "Rower Metropolitalny"

Zdjęcie do Podpisano umowę na "Rower Metropolitalny"

Logotyp unijny

 W poniedziałek 10 kwietnia Z-ca Burmistrza p. Lucyna Boike-Chmielińska w imieniu p. Burmistrz Hanny Pruchniewskiej podpisała umowę na realizację projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego”. W projekcie uczestniczy 14 gmin.

Zamysłem projektu jest podniesienie efektywności transportu publicznego, wskutek poprawy integracji z licznymi podsystemami transportu zbiorowego i indywidualnego, w tym transportu rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. W następstwie realizacji projektu powstanie wspólny dla Metropolii system roweru publicznego, który zostanie zintegrowany z ponad dwudziestoma nowoczesnymi węzłami przesiadkowymi, umożliwiający sprawne, wygodne i bezpieczne łączenie różnych środków komunikacji, wykorzystując potencjał blisko 150 km tras rowerowych wybudowanych lub planowanych do wybudowania, w bezpośrednim otoczeniu węzłów.

W ramach projektu w Pucku będzie funkcjonowało 20 rowerów. Planowany termin realizacji 2018/2019.

Galeria zdjęć

Pani Wiceburmistrz składająca podpis pod umową fragment umowy na biurku z niebieskim długopisem
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności