{index_ob_css}{index_ob_js}

Podsumowanie rewitalizacji budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10

Dziś mieliśmy okazję wspólnie z Panią Burmistrz Hanną Pruchniewską, Panem Wiceburmistrzem Piotrem Ciskowskim, Panem Feliksem Jetke - przedstawicielem Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Panem Wojciechem Bryłą – przedstawicielem Wykonawcy firmy „Kompleks”, a także z mieszkańcami podsumować zadanie inwestycyjne polegające na "Renowacji budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 w Pucku” w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Inwestycja została realizowana przez firmę JANUSZ BRYŁA F.B. "K O M P L E K S" z siedzibą w Pucku, która wykonała pilne prace remontowe polegające na:

  • dociepleniu dachu,
  • wymianie orynnowania,
  • kompleksowym remoncie ścian zewnętrznych, fundamentowych (wykonano izolację, ocieplenie, pomalowano elewację),
  • wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych (mieszkańcy zyskali także domofon, zwiększający poczucie bezpieczeństwa),
  • remoncie klatki schodowej – położono płytki, pomalowano ściany,
  • wykonaniu zagospodarowaniu teren wokół budynku poprzez wymienię odwonienia, uporządkowanie przestrzeń w tym posianie trawy, ułożenie kostki i ustawienie ławek

Wartość prac wyniosła 429 224,00 zł brutto, koszty dodatkowe, jakie pojawiły się w trakcie realizacji wyniosły 12 414,00 zł. Dofinansowanie inwestycji pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego to kwota – prawie 132 000,00 zł.

Duży zakres prac wykonała także Pucka Gospodarka Komunalna. Jej pracownicy wymienili całą instalację elektryczną i wykonali rozprowadzenie instalacji teletechnicznej w budynku. Obiekt zyskał także podłączenie do sieci gazowej, dając tym samym możliwość zmiany źródła ogrzewania lokali. Wartość tych inwestycji to ok. 100 000,00 zł. 

Łącznie zaangażowano na rewitalizację środki to ok. 541 638 zł. Mamy nadzieję, że ta inwestycja poprawiła nie tylko stan i wygląd budynku, ale także zmieni sposób myślenia o tym miejscu i zwiększy dbałość o tą przestrzeń. Opiekując się wspólnie miejscem, w którym mieszkamy, dbamy też o siebie nawzajem.

EFRR 

Galeria zdjęć

Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 16 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 15 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 14 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 13 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 12 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 11 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 10 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 9 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 8 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 7 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 6 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 5 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 4 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 3 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 2 Rewitalizacja budynku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 10 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności