{index_ob_css}{index_ob_js}

Proces dostawy węgla na preferencyjnych warunkach dla uprawnionych mieszkańców miasta Puck


 •  Osoba uprawniona (tj. osoba, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego) zainteresowana zakupem węgła składa wniosek do Urzędu Miasta Puck.

 

 •  Urząd Miasta Puck upublicznia informacje o przedsiębiorcy, który zajmie się dystrybucją węgla w imieniu miasta.

 

 •  Urząd Miasta Puck weryfikuje złożony wniosek i wydaje zaświadczenie do skorzystania z preferencyjnego zakupu.

 

 •  Urząd Miasta Puck upublicznia informacje o dostawie węgła z portu w Gdańsku na terenie miasta i możliwości faktycznego zakupu.

 

Istotne informacje:

 

 •  Węgiel kamienny będzie sprzedawany po cenie 2.000,00 zł brutto
  za 1 tonę węgla (zarówno tzw. „groszek”, jak i „orzech”).

 

 •  Ww. cena obejmuje już transport na terenie miasta,

 

 •  Limit zakupu paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

- 1,5 tony (1500 kg) – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- 1,5 tony (1500 kg) – od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 

 •  Na obecnym etapie ustawodawca nie przewiduje zwrotów zakupionego węgla.

 

 •  Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Pucku na  ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck, mieszczącego się na parterze budynku lub na stronie internetowej urzędu.

Informacja dotycząca dystrybucji węgla na preferencyjnych warunkach na terenie miasta Puck

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności