{index_ob_css}{index_ob_js}

Przystąp do programu „Nasza Duża Rodzina”

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która jest skierowana do rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci, niezależnie od osiąganego przez nie dochodu. Na jej  podstawie rodziny mogą korzystać z uprawnień jakie znajdują się w ogólnopolskim katalogu  ulg i zwolnień.

Zdjęcie do Przystąp do programu „Nasza Duża Rodzina”

Z kolei 8 kwietnia 2015 r. na terenie miasta Puck zaczął obowiązywać lokalny program wspierający rodziny wielodzietne „Nasza Duża Rodzina”, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Puck w dniu 23 lutego 2015 r. Program ten ma służyć umocnieniu, wspieraniu i promowaniu pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych oraz poprawie ich warunków życia a także promocji przedsiębiorców, którzy mogą się stać partnerami w jego realizacji.

Program lokalny adresowany jest do rodzin wielodzietnych z terenu miasta Puck, posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Zatem na chwilę obecną grupę docelową stanowią 82 rodziny w tym 146 opiekunów oraz 266 dzieci.

Informując o powyższym, zapraszam Państwa do współpracy, wierząc jednocześnie, że przystępując do programu, poprzez zaoferowanie jego beneficjentom zniżek na swoje produkty i usługi, przedsiębiorcy otrzymują okazję pozyskania nowych, stałych klientów, a poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin mieszkających w naszym mieście, zyskują możliwość budowania pozytywnego wizerunku swojej firmy, działającej na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Aby zostać Partnerem Programu wystarczy złożyć wniosek o przystąpieniu do realizacji Programu „Nasza Duża Rodzina” z propozycją zniżek i ulg, które mogą Państwo zaoferować rodzinom wielodzietnym a następnie podpisać porozumienie z Burmistrzem Miasta Puck określające warunki współdziałania.

Urząd Miasta Puck ze swojej strony zapewnia promocję firmy poprzez opublikowanie rodzaju oraz wysokości ulg i zniżek oraz znaków firmowych i danych teleadresowych Partnera Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pucku, publikację w wydawnictwach promocyjnych Miasta oraz w ramach prowadzonych akcji promocyjnych, pod warunkiem udzielenia zgody na taką publikację i udzielenie zgody na rozpowszechnianie na wszelkich możliwych nośnikach (np. płyty DVD, CD, karty pamięci, telebimie).

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w pok. 110 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1 Maja 13, 84-100 Puck w godz. pon.- śr. 7.30 – 15.30, czw. 7.30-17.00, pt. 7.30 – 14.00 oraz pod nr. tel. (58) 673-05-28.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności