{index_ob_css}{index_ob_js}

Puck wzbogacił się o kolejny odcinek ścieżki rowerowej

Zdjęcie do Puck wzbogacił się o kolejny odcinek ścieżki rowerowej

Logotyp unijny

W dniu 3 października 2018 r. o godzinie 14:00 przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Nowy Świat w Pucku odbyło się otwarcie nowo powstałej ścieżki rowerowej. Przedsięwzięcie zostało  zrealizowane jako pierwszy etap projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Etap pierwszy: „Wybudowanie ścieżki rowerowej przy ul. Wybickiego wraz z oznakowaniem” został wykonany przez firmę, wyłonioną w drodze przetargu: Nordvik Krzysztof Wróbel i Synowie Sp.  J. z siedzibą w Redzie. Umowa opiewała na kwotę 304 896,32 zł brutto.

Efektem prac jest oznakowana ścieżka o długości ok. 600 m i szerokości 2m. Biegnie ona w południowej części pasa drogowego ulicy Wybickiego. Wykonana została z niefazowanej kostki  betonowej. Rozwiązanie wysokościowe wykonanej trasy dostosowano do wysokości i pochyleń istniejącego terenu. Zastosowane spadki poprzeczne i podłużne zapewniają sprawne powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych na przyległy teren.

Nowo powstała ścieżka stanowi uzupełnienie sieci rowerowej w Pucku, jak również jest elementem międzynarodowej trasy rowerowej R10, która biegnie dookoła basenu Morza Bałtyckiego, a jej  łączna długość to 8539 km.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonego projektu będzie: Zadanie 2, czyli :”Zaprojektowanie i wykonanie 3 miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania trasy rowerowej R-10”. Firma  realizująca ten etap zostanie wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego.

Na dzień dzisiejszy całkowity koszt realizacji Projektu pt. „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck ” wynosi 673  437 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi kwotę 408 942 zł.

 Przebieg ścieżki, parametry techniczne, użyte materiały, a także zagospodarowanie i lokalizacja planowanych miejsc postojowych na terenie Pucka są zgodne z ww. opracowaniami obowiązującymi dla Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”

Więcej o Pomorskich Trasach Rowerowych: https://dt.pomorskie.eu/pomorskie-trasy-rowerowe1

Galeria zdjęć

Odbiór Wybickiego 17 Odbiór Wybickiego 16 Odbiór Wybickiego 15 Odbiór Wybickiego 14 Odbiór Wybickiego 13 Odbiór Wybickiego 12 Odbiór Wybickiego 11 Odbiór Wybickiego 10 Odbiór Wybickiego 9 Odbiór Wybickiego 8 Odbiór Wybickiego 7 Odbiór Wybickiego 6 Odbiór Wybickiego 5 Odbiór Wybickiego 4 Odbiór Wybickiego 3 Odbiór Wybickiego 2 Odbiór Wybickiego 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności