{index_ob_css}{index_ob_js}

Rewitalizacja ważna sprawa

Zdjęcie do Rewitalizacja ważna sprawa

Logotyp unijny

REWITALIZACJA WAŻNA SPRAWA Puck 2016

REWITALIZACJA TO RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁANIA „NAPRAWCZE” MAJĄCE ZA ZADANIE WYPROWADZENIE OBSZARU ZE STANU KRYZYSOWEGO. JEST TO PROCES ZŁOŻONY I WIELOETAPOWY  PODEJMOWANY W SZEROKO POJĘTYM INTERESIE PUBLICZNYM,  REALIZOWANY NA PŁASZCZYŹNIE SPOŁECZNEJ I PRZESTRZENNO TECHNICZNEJ, SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU  OBJĘTEGO  REWITALIZACJĄ.

PODSTAWĄ REWITALIZACJI JEST OKREŚLENIE POTRZEB MIESZKAŃCÓW.

GMINA MIASTA PUCK PRZYSTĄPIŁA DO OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU CENTRUM. PRACE NAD PROGRAMEM BĘDĄ TRWAŁY OD MAJA  DO PAŹDZIERNIKA  2016 r. W CZERWCU ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW  BADANIA SPOŁECZNE, KTÓRE ZOSTANĄ PODSUMOWANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

BURMISTRZ MIASTA PUCK  HANNA PRUCHNIEWSKA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ  O CZYNNY UDZIAŁ W BADANIACH SPOŁECZNYCH I WŁĄCZENIE SIĘ W TAK WAŻNY  PROJEKT DLA  PRZYSZŁOŚCI NASZEGO MIASTA.

ANKIETERZY, KTÓRZY ZWRÓCĄ SIĘ DO PAŃSTWA BĘDĄ LEGITYMOWALI SIĘ LISTEM INTENCYJNYM POTWIERDZAJĄCYM, ŻE DZIAŁAJĄ NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA PUCK.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W PUNKCIE  INFORMACJI O REWITALIZACJI
PLAC WOLNOŚCI 2  tel. 58 673 05 49   rewitalizacja@miasto.puck.pl

Zakres obszaru: zabudowa w granicach  ulicy  Zamkowej, ul. Morskiej, ul. Ceynowy,  ul. Kościuszki, Al. Lipowej, ul. Nowy Świat ul. Hallera oraz odcinka ul. Mestwina i  ul. 10 –go Lutego.

mapa strefa rewitalizacji

Projekt pn. „Rewitalizacja – ważna sprawa” – opracowanie dokumentów będących podstawą do przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności