{index_ob_css}{index_ob_js}

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”

 

W ramach projektu „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i raportu OOS dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gmina Miasta Puck przygotowała dokumentację niezbędną do realizacji przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PORTU W PUCKU DLA UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”

 

Realizacja projektu, ze względu na jego skalę oraz koszt, podzielona została na II etapy:

– Etap I realizacji obejmujący: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu.

I etap realizacji inwestycji jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej „, a jego realizacja jest planowana przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowy koszt I etapu: około 20,0 mln zł

– Etap II realizacji obejmujący: dokończenie budowy Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego, wystawienie 2 pomostów pływających dla jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschodniego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach PGK. W ramach II etapu powstać ma obiekt z przeznaczeniem treningowym i regatowym, z możliwością rozgrywania zawodów rangi mistrzostw krajowych i międzynarodowych w żeglarstwie i sportach motorowodnych w konkurencjach olimpijskich, nieolimpijskich, w kategorii seniorów, młodzieży i juniorów. Planowana realizacja inwestycji uzyskała poparcie Polskiego Związku Żeglarskiego. Ośrodek w założeniu ma pełnić jedną z głównych baz szkoleniowych kadry narodowej PZŻ.

II etap przedsięwzięcia, dzięki staraniom Władz Miasta został wpisany przez Ministra Sportu i Turystyki do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Obecność planowanej inwestycji w Planie Wieloletnim pozwoli nam sięgnąć po środki ministerialne na realizację zamierzenia w najbliższych latach.

Szacunkowy koszt II etapu: około 21,8 mln zł

Inwestycja planowana przez Miasto Puck musi zostać poprzedzona budową zachodniego falochronu osłonowego, którą realizować będzie Urząd Morski w Gdyni. Podział rozbudowy portu na zadania inwestycyjne przedstawia rysunek poniżej:

Ze względu na fakt, iż planowana inwestycja znajduje się w strefie ochrony archeologicznej (stanowiska archeologicznego osady wczesnośredniowiecznej) planowane prace muszą zostać poprzedzone wykonaniem badań archeologicznych.

Wizualizacje portu w Pucku po rozbudowie i przebudowie:
Galeria zdjęć

18-291 18-292 18-285 18-286 18-287 18-288 18-289 18-290
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności