{index_ob_css}{index_ob_js}

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023

Zdjęcie do Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023

Dzisiaj złożone zostały przez Gminę Miasta Puck dwa wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2023.

Pierwszy wniosek o dofinansowanie dotyczy przebudowy/budowy ul. Nowy Świat od skrzyżowania z Al. Lipową do ul. Klifowej w Pucku. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w nawiązaniu do nowego układu drogowego. Szacowany koszt inwestycji to ok. 8 mln zł. Termin realizacji planuje się na 2023/2024. Zadanie zostało zgłaszane przez Gminę Miasta Puck już czterokrotnie w latach 2018-2021, przy czym nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Drugi wniosek o dofinansowanie dotyczy remontów dróg gminnych, m.in. ul. Fryzjerska, Czeladnicza, Słowackiego, Jaśminowa, Swarzewska. Remonty polegać będą głównie na remoncie nawierzchni na asfaltowe z układem dostosowanym do warunków istniejących. Szacowany koszt to ok. 2,5 mln zł. Termin realizacji planuje się na 2023/2024.

Ponadto Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, w porozumieniu z Urzędem Miasta Puck, złożył również po raz trzeci wniosek na przebudowę ul. 10 Lutego na odcinku od ul. Hallera do przejazdu kolejowego. Ma powstać nowy układ chodników, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 4 mln zł. Termin realizacji planuje się na 2023/2024.

Zgodnie z wytycznymi programu wysokość dofinansowania dla każdego z wniosków wynosi od 50 do 80 % kosztów inwestycji.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie wniosków. 

powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności