{index_ob_css}{index_ob_js}

Słoneczne szkoły powiatu puckiego

Gmina Miasta Puck wraz z Beneficjentem Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. oraz pozostałymi  Partnerami: Powiatem Puckim, Gminą Krokowa, Gminą Władysławowo, Gminą Puck realizuje projekt nr RPPM.10.03.01-22-0099/16 pn. „Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego”.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie  wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatu puckiego, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 KW na 14 szkołach na terenie powiatu, w tym na obu budynkach Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku. 

Dofinansowanie całego projektu z UE: 3 580 608,57 zł.

Gmina Miasta Puck otrzymała 631 275,00 zł co stanowi na tę chwilę 85% wartości kosztów zadania, planowanego do realizacji przez naszą jednostkę.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności