{index_ob_css}{index_ob_js}

Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta

Zdjęcie do Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta

Logotyp unijny

W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektu pt. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Puck”. Zadanie to jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termomodernizacja obejmuje budynek Urzędu Miasta, w którym wykonawca realizujący inwestycję, oddał już do użytku trzecie piętro. Wymieniono oświetlenie na korytarzu i w pomieszczeniach biurowych. Dodatkowo zostały zamontowane nowe grzejniki oraz okna .Zmodernizowano system ciepłej wody użytkowej.

W chwili obecnej Wykonawca przeniósł się z pracami na drugie piętro budynku.

Przeprowadzone prace przyczynią się do zmniejszenia wydatków na utrzymanie budynków, w tym kosztów ogrzewania, energii elektrycznej. Kolejnym efektem realizacji zadania będzie obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla dla atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków. Zakończenie prac planuje się do 28 września 2018 r.

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 1 259 980,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020: 1 005 020,00 zł

Realizacja projektu obejmuje również budynek Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

Częściowo już docieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną na stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjnych. Ponadto zamontowano grzejniki oraz oświetlenie w części biurowej MOKSiR oraz w siłowni, na korytarzu prowadzącego na halę sportową. Zakończenie prac planuje się do 30 czerwca 2018 r.

Koszty związane z inwestycją wyniosą:

wkład własny: 2 988 567,00 zł

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020: 2 101 513,00 zł

Galeria zdjęć

Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 7 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 6 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 5 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 4 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 3 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 2 Trwają dalsze prace przy termomodernizacji budynków miasta 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności