{index_ob_css}{index_ob_js}

Trwają prace przy budowie Węzła integracyjnego Puck

Zdjęcie do Trwają prace przy budowie Węzła integracyjnego Puck

Logotyp unijny

Trwają prace związane z budową węzła integracyjnego przy dworcu PKP.

Stan zaawansowania prac na dzień dzisiejszy:

  1. Dworcowa na odcinku od ul. Wejherowskiej do ul. Wejhera: wykonano kanał deszczowy wraz z częścią przykanalików i wpustami, strona lewa –  ustawiono krawężniki,  wykonano podbudowę i pierwszą warstwę asfaltu
  2. Dworcowa na odcinku od ul. Wejhera do przejazdu kolejowego Kolejowa/Wojska Polskiego: wykonano kanał deszczowy, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę i  pierwszą warstwę asfaltu, wykonano rozbiórki na terenie placu wyładowczego PKP
  3. tzw. „Dworcowa 2” – łącząca Dworcową z ul. Wojska Polskiego: wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowę i pierwszą warstwę asfaltu
  4. trwają roboty związane z układaniem nawierzchni na parkingu; docelowa pojemność parkingu: 77 miejsca postojowe (w tym 4 stanowiska dla niepełnosprawnych

Projekt pn. „Budowa węzła integracyjnego Puck wraz z trasami dojazdowymi” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 w ramach mechanizmu ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

 

Wartość inwestycji:

Roboty budowlano-montażowe:

10 364 373,60 zł

Nadzór inwestorski:

78 000,00zł

Razem


10 442 373,60zł

   

Z czego:

 

Dofinansowanie UE:

 6 717 111,31zł

Wkład własny miasta:

3 725 262,29zł

  

Węzeł w Pucku jest jednym z sieci 26 tego typu obiektów realizowanych na Pomorzu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Wartość wszystkich węzłów to ponad 693 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to 285 mln zł.

Galeria zdjęć

Postęp prac przy budowie Węzła integracyjnego Puck 2 5 Postęp prac przy budowie Węzła integracyjnego Puck 2 4 Postęp prac przy budowie Węzła integracyjnego Puck 2 3 Postęp prac przy budowie Węzła integracyjnego Puck 2 2 Postęp prac przy budowie Węzła integracyjnego Puck 2 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności