{index_ob_css}{index_ob_js}

Trwają prace przy przebudowie targowiska

Zdjęcie do Trwają prace przy przebudowie targowiska

Trwają prace budowlane na targowisku miejskim przy Placu Obrońców Wybrzeża w Pucku. Aby zapobiec całkowitemu zamknięciu targowiska, inwestycja została podzielona na 4 etapy. Wykonawcą robót jest firma TREE CLONE Maciej Lebiecki z Luzina.

Aktualnie trwają prace w Strefie A, czyli pierwszej od strony Placu Obrońców Wybrzeża. Została ściągnięta dotychczasowa nawierzchnia, wykonano fundamentów pod stanowiska handlowe, postawiono konstrukcję drewnianą stoisk handlowych. Obecnie wykonywane są pokrycia dachowe oraz trwają przygotowania do murowania ścian stanowisk.

W strefie A – największej, powstaną 22 stanowiska handlowe, 2 wiaty śmietnikowe, ciągi piesze. Stanowiska o konstrukcji drewnianej, zadaszone będą dachem dwuspadowym z dachówki ceramicznej z panelami fotowoltaicznymi. Uzupełnieniem ścian będzie podmurówka z cegły oraz konstrukcja ażurowa drewniana. Wewnątrz znajdzie się duży, stabilny blat. Wiaty śmietnikowe usytuowane zostaną w południowo-wschodniej części targowiska, oddzielone od strefy sprzedaży. Ciągi piesze zaprojektowano z kostki betonowej szarej. Cały obiekt zostanie zachowany w spójnej i nowoczesnej estetyce.

Koszt całkowity inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zł, w tym wysokość dofinansowania to ok. 730 tys. zł. Termin realizacji to 30.04.2020 r.

Realizacja przedsięwzięcia możliwa jest dzięki środkom unijnym, które zostały pozyskane na realizacje działań typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałań pn. „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Trwają prace przy przebudowie targowiska 4 Trwają prace przy przebudowie targowiska 3 Trwają prace przy przebudowie targowiska 2 Trwają prace przy przebudowie targowiska 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności