{index_ob_css}{index_ob_js}

ul. Żeglarzy - przedłużony termin czasowej organizacji ruchu

 

Zdjęcie do ul. Żeglarzy - przedłużony termin czasowej organizacji ruchu

EFRR 

Wykonawca robót budowlanych dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I, zgodnie z zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu znak KO.7121.1.122.2022 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Pucku, informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac w ciągu ul. Żeglarzy zmienia się termin obowiązywania czasowej organizacji ruchu. Przewidywany termin zakończenia prac to 30.04.2023 r. 

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt czasowej organizacji ruchu

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności