{index_ob_css}{index_ob_js}

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022)

Gmina Miasta Puck kolejny raz złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wnioski o przyznanie dofinansowania  w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022). Planujemy pozyskać środki na realizację dwóch zadań:

Zdjęcie do Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (2022)

  1. „Remont nawierzchni ulic oraz chodników w ciągu dróg gminnych: ul. Bukowej, ul. Fryzjerskiej, ul. Kapitańskiej, ul. Słowackiego i ul. Szyprów”

Planowane rozwiązania przewidują wyremontowanie istniejących nawierzchni poprzez utwardzenie betonem asfaltowym lub płytami typu yomb.

Szacowana wartość całego zadania: 1 032 000 zł

  1. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Nowy Świat na odcinku od skrzyżowania z Aleją Lipową do skrzyżowania z ul. Klifową w Pucku”.

W ramach tego zadania przewiduje się kompleksową przebudowę w/w odcinka drogi przez jego utwardzenie betonową kostką brukowa, wykonanie odwodnienia, zieleni, el. małej architektury i ścieżki rowerowej. Szacowana wartość zadania 6 995 000 zł.

 

W obecnym naborze nie podaje się wnioskowanej kwoty dofinansowania, a jego wartość może wynosić od 50 do 80 procent wartości zadania. Przypominamy, że jako Gmina Miasto Puck nie uzyskaliśmy jakiegokolwiek dofinansowania w poprzednich edycjach tego funduszu.

Galeria zdjęć

ul. Szyprów ul. Słowackiego ul. Kapitańska ul. Fryzjerska ul. Bukowa ul. Nowy Świat
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności