{index_ob_css}{index_ob_js}

Konsultacje w sprawie modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Miasta Pucka, a szczególnie do osób ze środowisk osób niepełnosprawnych o zgłaszanie uwag i sugestii dotyczących projektu modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Pucku przy ul. Nowy Świat 12. Całość dokumentacji jest udostępniona do wglądu w Urzędzie Miasta Puck przy ul. 1-go Maja 13 w pok. 203 w godzinach pracy Urzędu. Ewentualne uwagi prosimy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta UM do 21 marca 2016 r.


powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności