{index_ob_css}{index_ob_js}

"ABC PROJEKTOWANIA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH" 23-24 marca 2024, PLGR/MERK Władysławowo

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zaprasza Członków Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Puckiego na 2.dniowe szkolenie „ABC PROJEKTOWANIA W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”

I część: Canva projektu odbędzie się 23 marca – w sobotę

a II część: Logika projektu odbędzie się 24 marca – w niedzielę

– w godz. 10.00 – 16.00 w PLGR / MERK we Władysławowie ul. Portowa 15.

Obowiązują zapisy telefonicznie na numer telefonu: 509 799 054 (osoba do

kontaktu Witosława Koprowska) lub mailowo na adres: w.koprowska@plgr.pl

Celem warsztatów będzie: przejście przez wszystkie kroki pracy nad pomysłem społecznym od określenia: mapy interesów, problemów i zmian, potencjalnych szans, grupy odbiorców, komunikacji, niezbędnych narzędzi oraz dóbr i zasobów po stworzenie projektu na bazie zidentyfikowanych (i zwizualizowanych) wcześniej potrzeb, preferencji, uwarunkowań (społecznych, organizacyjnych etc.), sposobów działania. W tym celu będziemy:

·       praktycznie poznawać me

tody pracy grupowej (Future Workshop/warsztaty przyszłości oraz kanwy projektu społecznego) które umożliwiają wspólną
i efektywną pracą nad identyfikacją potrzeb lokalnego środowiska oraz wypracowanie pomysłów na ich rozwiązanie;

·       przechodzić przez wszystkie etapy pracy nad wybranym pomysłem w oparciu
o poszczególne kroki metody kanwy projektu społecznego;

·       uwspólniać rozumienie i badać wzajemne relację między potrzebami, a pożądaną zmianą;

·       konfrontować oczekiwania naszej grupy/organizacji z wymogami Sponsora publicznego;

·       identyfikować poszczególne elementy „logiki projektu”


Szkolenie poprowadzą niezawodni w tym zakresie: Sulisława Borowska (animatorka społeczna, moderatorka, pisarka projektów, trenerka metody action learningu i facylitatorka dialogu) i Mariusz Mówka (trener, pisarz projektów, ekspert w zakresie planowania strategicznego, ewaluator) z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zapewniony jest obiad i słodki poczęstunek.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia

Mestwinada 2024
Noc w Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku
Pchli Targ