{index_ob_css}{index_ob_js}

Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych, żeglarskich” (Etap I)

Logotypy UEInwestycja pn. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie do Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych, żeglarskich” (Etap I)

Dnia 03.08.2021 r. o godzinie 13:00 w porcie rybackim odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla zadania Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych, żeglarskich (Etap I).

Przetarg nieograniczony wyłonił firmę NDI S.A. na wykonawcę robót budowlanych dla ww. zadania. Umowa opiewa na kwotę  32 810 393,20 zł brutto, wartość kosztów kwalifikowalnych (tj. wartość pomniejszona min. o wartość podatku VAT) to kwota 26 675 116,42 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 22 244 548,69 zł co stanowi prawie 84% dofinansowania ww. kosztów.

I Etap inwestycji obejmuje budowę części falochronu północnego dla osłony basenu rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowane zostaną postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie aż 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest na wrzesień 2023 roku.

Galeria zdjęć

Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (6 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (7 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (8 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (9 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (10 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (11 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (13 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (14 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (1 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (2 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (3 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (4 of 1)_Easy-Resize.com Podpisanie_umowy_Marina_3082021 (5 of 1)_Easy-Resize.com
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności