{index_ob_css}{index_ob_js}

Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu

Projekt pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Powoli kończy się nasz projekt, chociaż ostatni semestr należy do najintensywniejszego okresu, w którym zaplanowano wiele form wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariusza Zaruskiego w Pucku.
W lutym rozpoczęły się zajęcia z kółka żeglarskiego dla klas I-III, a w marcu warsztaty morskie dla klas IV-VIII (zadanie 1). W obu formach wsparcia udało się stworzyć po jednej dodatkowej grupie, dzięki temu z oferty mogła skorzystać większa liczba uczniów.
Do 27.03.2023 r. zrealizowano wszystkie działania, zaplanowane w ramach doradztwa zawodowego (zadanie 2), zarówno stacjonarne jak i wyjazdowe. Uczestniczyli w nich uczniowie klas ósmych, którzy stoją przed wyborem swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Podczas zajęć mieli okazję do poznania oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach związanych z nadmorskim położeniem naszego miasta, a przede wszystkim zakładami pracy, z którymi współpracują te szkoły oraz ich pracownikami. Spotkania dały możliwość poznania wielu zawodów, najciekawsze dla uczniów były wyjazdy; uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy i 21.03.2023 r. wyjechali do szkół i współpracujących z nimi zakładów pracy.
Grupa 1 – uczniowie odwiedziła Powiatowy Zespół Szkół im. St. Staszica w Kłaninie i Stocznię NAUTA w Gdyni, z którą szkoła współpracuje. W szkole poza poznaniem oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny była okazja do zwiedzenia pracowni, w których uczniowie zdobywali kwalifikacje zawodowe, atrakcją była możliwość sprawdzenia umiejętności strzeleckich. W Stoczni NAUTA uczniowie poznali zawody związane z pracą na stoczni, które z nich są poszukiwane na rynku pracy.
Grupa 2 – uczniowie

Galeria zdjęć

Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 92 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 91 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 90 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 89 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 88 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 87 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 86 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 85 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 84 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 83 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 82 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 81 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 80 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 79 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 78 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 77 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 76 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 75 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 74 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 73 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 72 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 71 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 70 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 69 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 68 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 67 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 66 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 65 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 64 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 63 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 62 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 61 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 60 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 59 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 58 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 57 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 56 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 55 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 54 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 53 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 52 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 51 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 50 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 49 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 48 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 47 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 46 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 45 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 44 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 43 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 42 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 41 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 40 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 39 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 38 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 37 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 36 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 35 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 34 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 33 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 32 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 31 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 30 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 29 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 28 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 27 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 26 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 25 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 24 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 23 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 22 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 21 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 20 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 19 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 18 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 17 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 16 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 15 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 14 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 13 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 12 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 11 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 10 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 9 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 8 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 7 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 6 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 5 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 4 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 3 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 2 Pomorskie Żagle Wiedzy – ostatni semestr realizacji projektu 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności