{index_ob_css}{index_ob_js}

Cyberbezpieczny Urząd Miasta Puck

  Logotypy_-_kolor 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie zaopiniowało złożony przez miasto Puck wniosek o dofinansowanie zadań w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy.
                        
Pozyskane środki w wysokości blisko 850 tys. zł z funduszy UE pozwolą na realizacje wielu rodzajów inwestycji mających na celu poprawę ochrony urzędu przed zagrożeniami płynącymi z cyberprzestrzeni. Wkrótce podpisana zostanie umowa na dofinansowanie.

Pozyskane fundusze stanowią 94 proc. wartości projektu „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Puck”, którego celem jest ochrona danych osobowych mieszkańców załatwiających w urzędzie różne sprawy.

Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania oraz szkolenia pracowników zespołu informatycznego a także pracowników innych działów urzędu
Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa danych przetwarzanych w urzędzie.
#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 903 745,00 zł                                
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 849 520,58 zł


 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności