{index_ob_css}{index_ob_js}

Warsztaty "Zielono mi" 04.10.2023

EFRR Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kolejne warsztaty to kolejny krok w rewitalizację przestrzeni publicznej. Podczas pierwszego spotkania rozmawialiśmy o przestrzeni publicznej na terenie rewitalizacji Miasta Puck, o roślinach w przestrzeni miejskiej, która sprzyja bioróżnorodności i jest dla naszego regionu charakterystyczna. Co ważne obszar rewitalizacji w naszym mieście to teren ścisłego centrum i to na nim skupiliśmy poszukiwania możliwości realizacji naszych pomysłów. Rozmowy o terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zawsze budzą wiele kontrowersji. Nasza wspólna uwaga skupiła się na Parku Kaszubskim, który od niedawna zaczął wyglądać inaczej i co ważne, w końcu przestał być miejscem odpoczynku dla osób będących pod wpływem alkoholu. Wykonana fontanna przyciąga swoimi kolorami i stanowi latem miejsce gdzie zarówno dzieci jak i dorośli szukają ochłody.  W okresie wakacyjnym jak wiemy, organizowane są w parku kameralne spotkania muzyczne. Wszystko to wśród zieleni i na otwartym powietrzu. Analizując wszystkie "za" i "przeciw" w  trakcie warsztatów rozpoczęliśmy prace nad zaprojektowaniem części tego miejsca na nowo. Przyświecała nam myśl, by wprowadzić do parku kolory i tu akcent został położony na roślinność wieloletnią, której kolory będą korespondowały z kolorami kaszubskimi i nawiąże do nadmorskiego klimatu. Poznając specyfikę miejskiej roślinności i zasad jej pielęgnacji powstał projekt który, jest efektem zaangażowania zarówno ze strony pracowni zieleni jak i samych mieszkańców. Pierwotnie rozważaliśmy zagospodarowanie wewnątrz parku ale finalnie skupiliśmy się na nasadzeniach w rabatach wzdłuż ulicy 1-go Maja i wokół sceny. Z myślą o kaszubskich barwach dobrane będą odpowiednie byliny, przez środek rabat na linii fali,  nasadzona zostanie trawa. Jest to nawiązanie do nadmorskiego klimatu i szumu wody, tak oczywistego i charakterystycznego elementu krajobrazu. 

 
 

Galeria zdjęć

Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (1) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (2) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (3) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (4) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (5) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (6) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (7) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (8) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 (9) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (1) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (10) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (11) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (12) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (2) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (3) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (4) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (5) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (6) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (7) Warsztaty Zielono mi 04.10.23 rabaty (8)
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności