Wtorek, 28 maja 2024
Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
pochmurno
14°C

Podsumowanie kadencji 2018 - 2024

Zdjęcie do Podsumowanie kadencji 2018 - 2024

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z inwestycjami zrealizowanymi w latach 2018 - 2024. 

 

I. Pas nadmorski

WARTOŚĆ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W PASIE NADMORSKIM WYNOSI PONAD 53 000 000 ZŁ

Inwestycje zrealizowane, dofinansowane ze środków zewnętrznych

1. Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich – ETAP I

 • Wykonawcą zadania była firma NDI S.A.
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców 22 lipca 2023 roku
 • Koszt robót budowlanych wyniósł: 38 837 393,22 zł
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 40 054 361,85 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 21 948 313,20 zł
 • Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Etap I realizacji objął: budowę części Falochronu Północnego o długości ok.270 m dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zainstalowano postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Realizacja przedsięwzięcia wynikała z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększyła się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.

Marina Puck - otwarcie   

Marina Puck w trakcie budowy 

Marina Puck w trakcie budowy 

2. Przebudowa oraz remont schodów na plażę przy ul. Żeglarzy oraz na Zieloną Plażę w Pucku

 • Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KSK „Coloseum” Katarzyna Kiedrowska
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców w czerwcu 2021 roku
 • Koszt inwestycji wyniósł: 213 022,60 zł
 • Dofinansowanie z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wyniosło: 99 235,04 zł
 • Projekt wykonany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”

Projekt zakładał remont schodów nad zatoką w dwóch lokalizacjach – przy Zielonej Plaży oraz w okolicy parku im. Feliksa Nowowiejskiego.

Przy ul. Żeglarzy wykonano betonowe schody wraz z kompozytowymi siedzeniami, dzięki czemu stały się oprócz dojścia na Zieloną Plażę także miejscem odpoczynku. Dzięki zaprojektowanym siedzeniom, w przerwie na spacer można podziwiać widok na Zatokę Pucką.

Schody przy parku im. Feliksa Nowowiejskiego nie stwarzają już zagrożenia. Wykonano stalową konstrukcję schodów, natomiast poszycie schodów oraz balustrad wykonano z trwałej i niewymagającej konserwacji deski kompozytowej.

3. Modernizacja mola spacerowego w Pucku: Zadanie 1 – Modernizacja mola spacerowego w Pucku – Remont mola „Zielony Mostek” w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 • Wykonawcą zadania była firma Hanimat Sp. z o.o.
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców 21 kwietnia 2023 roku 
 • Koszt robót budowlanych wyniósł: 3 681 525,40 zł
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 3 760 822 zł
 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2 148 219 zł

Inwestycja polegała na wykonaniu całkowicie nowej podkonstrukcji mola, ułożono nowy pokład z konglomeratu (hanit), zamontowano nowe barierki, oświetlenie (18 lamp) oraz elementy małej architektury (śmietniki do odpadów zmieszanych: 5, śmietniki do recyklingu: 3, donice: 3, ławki z siedziskami, leżanką i donicami: 4 kpl, ławki z donicami i siedziskiem: 7 kpl, ławki z siedziskiem: 2 kpl), wyremontowano  wszystkie wejścia na obiekt oraz zainstalowano bramę do zdjęć z neonowym napisem „Zakochaj się w Pucku”.

Zielony Mostek po remoncie 

Zielony Mostek po remoncie 

4. Modernizacja mola spacerowego w Pucku: Zadanie 2 – Modernizacja mola spacerowego w Pucku – Remont konstrukcji mola – pirsu spacerowego w Porcie Puck

 • Wykonawcą zadania była firma PROS POLAND Sp. z o.o.
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców 22 czerwca 2023 roku 
 • Koszt robót budowlanych wyniósł: 7 570 372,64 zł
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 7 743 749,19 zł
 • Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład: 4 498 177,99 zł

Inwestycja polegała na remoncie generalnym mola spacerowego. Prace objęły rozbiórkę istniejącego pokładu wraz z elementami małej architektury, remont konstrukcji żelbetowej nośnej obiektu – rygli, belek i słupów, montaż nowego pokładu z kompozytu oraz montaż elementów małej architektury (łącznie 32 szt. ławek o dł. 2,5m oraz 22 kosze na odpady – 10 szt. otwartych, 8 szt. zamkniętych, 4 szt. na odpady selektywne)  wraz z pracami towarzyszącymi (nowe schody wejściowe do restauracji, schody wejściowe z pirsu betonowego, elementy bezpieczeństwa wodnego – wieszaki ze sprzętem ratowniczym, itp.). Remontem objęty został odcinek wodny mola o długości ok. 180 m. Wyremontowany został również odcinek lądowy mola – wejście po schodach, nowe siedziska, przemalowane barierki drewniane.

Molo po remoncie

 POMNIEJSZONE_7-06-2023_OTWARCIE_MOLO_PUCK_CZ1_FOT_KONRAD_KEDZIOR_(27_z_1)  

Molo po remoncie 

5. Przystanki ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej  

 • Wykonawcą zadania była firma TreeClone
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców 30 kwietnia 2020 roku
 • Koszt inwestycji wyniósł: 473 550,00 zł
 • Dofinansowanie z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wyniosło:  150 000 zł
 • Projekt wykonany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020”
 • Dodatkowo na realizację zdania otrzymano dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 130 000 zł

Powstało osiem nowych przystanków, objętych monitoringiem, wzdłuż linii brzegowej, na międzynarodowej trasie rowerowej R10, przebiegającej przez teren miasta, od punktu przy Urzędzie Skarbowym do Rozgardu. Są to miejsca nie tylko odpoczynku, ale przede wszystkim mające ogromny walor edukacyjny i turystyczny. Dzięki współpracy z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym, stworzona została autorska koncepcja zagospodarowania ścieżki, eksponująca bogactwo zasobów przyrodniczych i krajobrazowych naszego obszaru. W celu przybliżenia tej wiedzy, postawiono tablice informacyjne o danym miejscu, występujących tu gatunkach zwierząt, roślin oraz unikatowym ekosystemie Zatoki Puckiej. Wyjątkowym dopełnieniem jest także ruchoma instalacja przedstawiająca procesy związane z dynamiką i falowaniem morza, a także trójwymiarowa makieta pokazującej rejon Pucka wraz z terenem Zatoki Puckiej. Nowoczesny i atrakcyjny wygląd każdego przystanku, to atrakcja dla wszystkich, w tym dla najmłodszych. Pamiętając jak istotnym jest dbanie o przyrodę i kształtowanie postaw ekologicznych od najmłodszych lat, zapraszamy dzieci i młodzież do zabawy ukrytej w kodach QR. Przystanki bogate w informacje i ciekawostki, z pewnością będą stanowiły kolejny ważny punkt na mapie miasta.

Przystanki ścieżki dydaktycznej 

Przystanki ścieżki dydaktycznej 

Inwestycje realizowane w pasie nadmorskim – realizowane przez Invest Puck Sp. z o.o. w 2023 roku

1. Inwestycje w środki trwałe

W ramach inwestycji realizowanych w ramach środków trwałych wykonano m.in. węzeł cieplny dla budynku przy ul. Lipowej 3, budowę domku ratowniczego, zakup kontenerów stanowiących tymczasowe zaplecze portu wraz z chodnikiem, instalację czujników, kamer oraz barierek na marinie. 

Koszt wykonania ok. 480 000 zł. 

2. Wykonane większe remonty i modernizacje 

W ramach większych remontów i modernizacji wykonano m.in. wyciągnięcie zatopionego wraku przy porcie porcie rybackim, wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowej po wykonaniu prac w porcie jachtowym, zabezpieczenie pogorzeliska po pożarze restauracja bosman, remont falochronu pływającego na terenie portu rybackiego przy ul. Morskiej 19, wykonanie remontu oczepu w porcie jachtowym, modernizacja i remont zaplecza portu jachtowego. 

Koszt wykonania ww. prac wyniósł ok. 680 000 zł.

Łączny koszt prac wykonanych przez Invest Puck Sp. z o.o. w 2023 r. wynosi 1 150 000 zł.

Inwestycje w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków zewnętrznych -  realizowane w pasie nadmorskim

1. Wieże widokowe wokół Zatoki Puckiej

 • Zakładany koszt inwestycji Gminy Miasta Puck: 2 600 000 zł
 • Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład dla Gminy Miasta Puck: 2 400 000 zł
 • Koszt budowy trzech wież widokowych ma wynieść 8 000 000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 7 200 000 zł 

Inwestycja zakłada budowę trzech wież widokowych wokół Zatoki Puckiej z platformami obserwacyjnymi w miejscowościach nadmorskich: Władysławowo, Swarzewo oraz Puck jako atrakcja turystyczna obszaru, które jest często odwiedzane przez turystów. Wieże zostaną wyposażone w lunety 3D z technologią rozszerzonej rzeczywistości do obserwacji okolicy oraz stanowisk przyrodniczych. W pobliżu wież zostaną umieszczenie siłownie produkujące prąd siłą mięśni. Projekt zwiększy świadomość społeczną poprzez interaktywną edukację ekologiczną, która jest atrakcyjna zwłaszcza dla młodszego pokolenia.

Powiatowo-gminny Związek Zatoki Puckiej rozpoczął przygotowania do realizacji inwestycji. Aktualnie trwa przygotowywanie Programu - Funkcjonalno Użytkowego. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowana lokalizacja w naszym mieście to przy ul. Łąkowej  przy ścieżce rowerowej.

2. Zakup tramwaju wodnego w celu stworzenia regularnych połączeń Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia

Zakup tramwaju wodnego jako środek transportu regularnej linii na trasie Puck, Swarzewo, Chałupy, Rewa, Jastarnia . Jednostka pasażerska przeznaczona do transportu 56 osób, także tych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z miejscem na stojaki do przewozu rowerów (rozwój turystyki rowerowej). Nowy wodny szlak komunikacyjny odciąży Półwysep Helski (z unikatową wartością przyrodniczą) z dużej ilości samochodów, zwiększy przepustowość głównej trasy dojazdowej na Półwysep oraz pojemność parkingów. Tramwaj będzie uzupełnieniem transportu zbiorowego. Planowany jest zakup jednostki, która umożliwi również przewóz rowerów. Planowane działanie regularnej linii pasażerskiej w okresie od kwietnia do października każdego roku. Inwestycja jest komplementarna z projektami realizowanymi przez gminy będące członkami Związku polegającymi na budowie ścieżek rowerowych oraz nowej inwestycji współfinansowanej ze środków UE - Mariny w Pucku.

Poza ww. inwestycjami Gmina Miasta Puck w ostatnich latach:

1) Pozyskała piasek z Urzędu Morskiego w Gdyni (pobór z Łeby),

2) Nawoziła piasek na plażę w Pucku (piasek – materiał opłacony przez Gminę; w 2023 roku był to koszt ponad 130 000,00 zł),

3) Zabiegała o refulację piasku z dna portu rybackiego (zrealizowane zimą 2023/2024),

4) Zabiegała o realizację inwestycji Urzędu Morskiego pn. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku,

5) Planowana jest także realizacja II etapu Rozbudowy i przebudowy portu w Pucku.

II. Transport publiczny

WARTOŚĆ INWESTYCJI W TRANSPORT PUBLICZNY WYNOSI PONAD  13 000 000 ZŁ

1. Węzeł integracyjny Puck wraz z trasami dojazdowymi 

 • Wykonawcą zadania była firma MTM S.A.
 • Obiekt udostępniony dla mieszkańców 16 lipca 2020 roku
 • Koszt robót budowlanych wyniósł: 10 364 373,60 zł
 • Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 11 588 751,60 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 797 671,79 zł
 • Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wykonane prace objęły budowę drogi asfaltowej w celu połączenia dróg pomiędzy ul. Wejhera a wyjazdem na ul. Wojska Polskiego, budowę drogi dojazdowej do parkingu przy dworcu PKP, przebudowę ul. Dworcowej, przebudowę ul. Wejhera oraz budowę placu do zawracania dla autobusów, budowę chodników po obu stronach ul. Dworcowej oraz po obu stronach ul. Wejhera, a także wzdłuż nowo budowanej drogi. Wybudowano także ścieżkę oraz miejsca postojowe dla rowerów, wybudowano zatoki autobusowe dla komunikacji zbiorowej, wiaty przystankowe dla przesiadających się osób oraz miejsca postojowe dla autobusów. Łączna pojemność parkingowa wynosi 139 pojazdów, w tym 101 miejsc dla samochodów osobowych typu „park&ride”, 3 miejsca typu „kiss&go”, 9 miejsc dla niepełnosprawnych, 12 stanowisk TAXI i 5 stanowisk parkingowych dla autobusów komunikacji zbiorowej.

Węzeł przesiadkowy w liczbach:

 • 3 zatoki autobusowe,
 • 139 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla osób z niepełnosprawnością, 3 miejsca typu kiss&go,
 • 23 miejsca dla rowerów,
 • 12 miejsc dla taksówek,
 • 68 drzew,
 • 824 posadzonych krzewów iglastych i liściastych,
 • 11 ławek,
 • 8 totemów informacyjnych dla pasażerów,
 • 16 kamer monitoringu.

Węzeł integracyjny Węzeł integracyjny 

1.1  Remont dworca PKP 

W 2023 roku do użytku oddano wyremontowany budynek dworca, o który Gmina Miasta Puck zabiegała. Cały budynek przeszedł renowację – zarówno elewacja, jak i całe wnętrze budynku. Wyremontowano  poczekalnię, na której poza kasami biletowymi znajdzie się także Informacja Turystyczna Miasta Puck oraz Punkt Obsługi Klientów FALA. 

W budynku znajdują się także toalety. 

Budynek jest przystosowany do osób z niepełnosprawnościami, m.in. . obniżone okienka kasowe, urządzania wzmacniające sygnał aparatów słuchowych, które pomogą w komunikacji z kasjerem, oznaczenia w alfabecie Braille`a, ścieżki prowadzące z polami uwagi, plany dotykowe budynku i jego otoczenia.

2. MEVO

Pomimo przerwy rowery MEVO wróciły na teren metropolii, w tym na teren miasta Puck, w 2023 roku. 

Wcześniej można było z nich korzystać w 2019 roku, jednak ze względu na niedotrzymanie warunków umowy przez firmę, która zarządzała rowerem metropolitalnym MEVO, należało dokonać ponownego wyboru wykonawcy.  

 Na dziś na terenie miasta znajduje się 14 stacji postojowych, a mieszkańcy mogą korzystać z 22 rowerów, w tym: 17 rowerów elektrycznych, 5 tradycyjnych. 

Z rowerów MEVO można korzystać przez cały rok, jednak w okresie zimowym o połowę obniżana jest udostępniana flota. 

System MEVO jest wspólnym projektem gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot.

Mapa z lokalizacjami przystanków MEVO 

3.  System FALA

Pod koniec 2020 roku Gmina Miasta Puck weszła do spółki InnoBaltica, aby móc dołączyć do systemu biletu FALA.

System FALA jest narzędziem do planowania podróży oraz płacenia za przejazdy w transporcie publicznym na terenie województwa pomorskiego. 

Na terenie miasta system został wdrożony w 2023 roku. W pierwszych miesiącach 2024 roku system ma zostać uruchomiony w pełni. 

4. Pomorskie Trasy Rowerowe

 • Okres realizacji projektu: 2017-2019
 • Wartość projektu: 713 580,17 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 400 925,78 zł
 • Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Puck” W Pucku powstał odcinek ścieżki rowerowej o długości ok. 600 m na ul. Wybickiego (od Nowy Świat do Polnej). Od ul. Polnej dzięki inwestycji można naszą ścieżką rowerową dotrzeć do Błądzikowa i dalej.

Powstały 3 miejsca postojowe (nad brzegiem zatoki koło Vematech, przy apartamentach Bauhaus na Rozgardzie i w Parku Nowowiejskiego przy starym szalecie, tutaj dodatkowo zainstalowano będzie całoroczna toaleta), wykonane zostało utwardzenie terenu, ustawiono wiaty, ławostoły, ławki, stojaki na rowery, koszy na śmieci. 

PomorskieTrasy Rowerowe 

III. Projekty tzw. miękkie

WARTOŚĆ PROJEKTÓW MIĘKKICH WYNOSI PONAD 1 200 000 ZŁ

Inwestycje zrealizowane, dofinansowane ze środków zewnętrznych –  projekty tzw. miękkie

1. Rewitalizacja Centrum Pucka

 • Okres realizacji projektu: 10.2018 - 03.2021 r.
 • Wartość projektu : 1 088 623,91 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 925 333,32 zł
 • Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany był do 87 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu, poprzez Klub Integracji Społecznej, uczestnikom projektu udzielano wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, pracowników socjalnych, animatorów środowiskowych, streetworkerów i innych specjalistów. Zapewniono możliwość podwyższenia kwalifikacji/ kompetencji dzięki realizacji kursów zawodowych dobranych o indywidualnych możliwości uczestników projektu. Realizowano także praktyki zawodowe u pracodawców.

 • Okres realizacji projektu: 02.2020 - 11.2021 r.
 • Wartość projektu : 224 673,75 zł
 • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 190 972,69  zł
 • Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany był do 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zakładał utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz klubu rodziców. Z nieodpłatnego i dobrowolnego pobytu w placówce mogły korzystać dzieci i młodzież do 18 roku życia, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz mających problemy alkoholowe.  Placówka zapewniała nie tylko opiekę w czasie wonnym od zajęć dydaktycznych ale także korepetycje, wycieczki, zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania. Dla rodziców organizowano warsztaty wzmacniające umiejętności rodzicielskie.

Inwestycje planowane realizacji, dofinansowane ze środków zewnętrznych –  projekty tzw. miękkie

1. „Aktywni- włączeni! Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców powiatu puckiego” 

 • Okres realizacji: 03.2024-12.2027 r.
 • Miasto Puck pełni rolę  partnera Gminy Puck w projekcie (obok Gminy Władysławowo i Fundacji Phenomen)
 • Wartość całego projektu: 4 153 460,29 zł
 • Wartość dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza: 3 945 787,27 zł
 • Wydatki planowane w części realizowanej przez Miasto Puck:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego umowa o pracę, ½ etatu (kwota brutto wraz ze składkami pracodawcy, 46 miesięcy x 3400= 156 400,00 zł),

- wynagrodzenie tłumacza języka ukraińskiego umowa zlecenie, (8h rocznie x 4 lata= 32h, 32h x 90,00 zł brutto= 2 880,00 zł),

- koszty pośrednie: 23 460,00 zł.

Projekt skierowany jest łącznie do 320 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Puck, Miasta Puck, Gminy Władysławowo i Gminy Krokowa. Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy tych osób, poprzez podjęcie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej, w tym udzielenie wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, pracownika socjalnego, tłumacza (dla osób z Ukrainy). W zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika, oferowane będzie także wsparcie w formie realizacji stażu zawodowego u pracodawcy, kursu zawodowego, czy badań diagnostycznych. Uczestnicy otrzymają ponadto wsparcie w zakresie form spędzania czasu wolnego (wyjazdy, animacje, festyny) oraz poprawy warunków mieszkaniowych (dot. tylko mieszkańców Gminy Puck).

2. Szkoła Zaruskiego – Szkołą jutra

 • Wartość projektu 1 741 770,54 zł
 • Wysokość wnioskowanego dofinansowania 1 567 593,49 zł
 • Termin rozstrzygnięcia naboru zaplanowany został przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na czerwiec 2024
 • Inwestycja współfinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027

16 stycznia 2024 r. Gmina Miasta Puck złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 Priorytet 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie nr 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa.

Projekt będzie skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku. 

Założenie projektu jest wsparciem szkoły, jej uczniów i nauczycieli  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ukierunkowanych na podniesienie jakości edukacji, obejmie m.in.:

a) Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe – w ramach tego zadania zaplanowano realizację następujących zajęć:

 • Mistrz matematyki – koło matematyczne dla uczniów kl. 1 – 8,
 • Koło młodego fizyka – dla uczniów kl. 7 – 8,
 • Koło młodego chemika – dla uczniów klas 7 – 8,
 • Koło młodego biologa/przyrodnika – dla uczniów kl. 4 - 6 oraz 7 – 8,
 • Koło komputerowe – dla uczniów kl. 1 – 3,
 • Zajęcia wzmacniające świadomość i ekspresję kulturową – dla uczniów kl. 4 - 6 oraz   7 – 8,
 • Warsztaty teatralno-językowe – dla uczniów kl. 4,
 • Warsztaty regionalne - dla uczniów kl. 4,
 • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych – dla uczniów kl. 4,
 • Zajęcia z j. angielskiego dla uczniów uzdolnionych – z kl. 3,
 • Koło tworzenia informacji (redakcyjne) – dla uczniów kl. 3,
 • Koło geograficzne – dla uczniów kl. 4 – 6,
 • Organizacja festiwalu naukowego.
 • Wyjazdy pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe:
 • Do Centrum Experyment w Gdyni:
  - na warsztaty „Misja na Marsa” – dla uczniów kl. 3 
  - na warsztaty „Kryptonim Experyment – Tajemnica wielkich uczonych" – dla kl. 4 – 6.
 • Do Akwarium w Gdyni:
  - na warsztaty „Spotkanie z Morzem Bałtyckim” - dla kl. 1 - 4,          
  - na warsztaty „Fauna i flora Bałtyku” – dla kl. 5 – 8.
 • Do Nadleśnictwa w Choczewie – na warsztaty „Klucz do lasu” (zapoznanie z życiem lasu, jego funkcjonowaniem, mieszkańcami oraz rosnącymi roślinami) – dla klas 1 - 8.

c) Wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego uczniów dla kl. 4 - 6 poprzez organizację treningów umiejętności społecznych, które poszerzą wiedzę uczniów o umiejętnościach społecznych, sposobach odreagowania napięcia fizycznego i psychicznego, rozwiną umiejętności wykonawcze oraz pomogą w rozpoznawaniu własnych emocji.

d) Warsztaty z doradztwa zawodowego podczas których podejmowane będą takie problemy jak:

 • dyskryminacja na rynku pracy, 
 • stereotypy płciowe przy wyborze ścieżek edukacyjnych,
 • przełamywanie stereotypów,
 • sztuka autoprezentacji,
 • wizerunek w sieci,
 • praca zespołowa, 
 • jak być zauważonym,
 • zawody przyszłości,
 • nowe możliwości wynikające ze zmian w dynamicznie rozwijającej się gospodarce.

e) Wsparcie dla dzieci z doświadczeniem migracji:

 • Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
 • Warsztaty integracyjne „Zabawa łączy” – dla uczniów kl. 4 - 8.
 • Edukacja Morska,
 • Zajęcia żeglarskie dla uczniów kl. 7 – 8.

g) Wsparcie nauczycieli:

 • Warsztaty dla nauczycieli w zakresie wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich,
 • Szkolenia z kreatywnego nauczania,
 • Innowacje w szkole,
 • Pomoc psychologiczną dla dzieci z Ukrainy,
 • Diagnozę wychowawcza klasy.

3. Szkoła podstawowa im. M. Zaruskiego w Pucku miejscem rozwoju dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

 • Wartość projektu: 936 695,19 zł
 • Wartość wnioskowanego dofinansowania: 889 860,43 zł 
 • Inwestycja współfinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027

Zadania realizowane w ramach inwestycji ukierunkowane będą na: 

a) Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania i emocji, z trudnościami w nauce – poprzez zwiększenie wsparcia psychologicznego dla uczniów, pedagogizację ich rodziców, stworzenie miejsca wyciszenia w szkole.

b) Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami i/lub niedostosowanych społecznie i/lub z zaburzeniami zachowania i emocji lub z trudnościami w nauce:

 • Zajęcia logopedyczne – rozwijające prawidłową mowę,
 • Terapia ręki – praca nad wzmocnieniem motoryki dużej (ramiona, barki, kręgosłup, łokcie), poprawa motoryki małej (prawidłowy uchwyt, praca nadgarstka i palców) dla poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności manipulacyjnych dłoni,
 • Integracja sensoryczna – zajęcia indywidualne stymulujące układ nerwowy poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych, bodźcowanie zmysłów: dotyku, węchu, smaku, czucia głębokiego, równowagi,
 • Socjoterapeutyczne – łagodzące i eliminujące negatywne zachowania społeczne, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i innych, niwelujące trudności adaptacyjne i lęk przed kontaktem, uczące pracy w grupie,
 • Trening mózgu – zajęcia indywidualne w celu zwiększenia możliwości poznawczych, wzmocnienia pracy mniej aktywnej półkuli mózgu – nauka kontroli nad nieświadomie zachodzącymi procesami,
 • Zajęcia rozwijające i aktywizujące funkcje osobowościowe i intelektualne – nauka czytania, pisania, liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, logicznego myślenia;
 • Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja ruchowa – w kolejnych latach na potrzeby zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, tablice multimedialne, stworzony zostanie sensoryczny ogród zmysłów i sala do socjoterapii.

c) Szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli – mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej.

4. System usług społecznych w mieście Puck

 • Wartość projektu: 1 785 000,00 zł
 • Wartość wnioskowanego dofinansowania: 1 482 740,00 zł
 • Inwestycja współfinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027
 • Projekt planowany do realizacji w ramach ZIT na terenie obszaru metropolitalnego

Projekt zakłada deinstytucjonalizację usług społecznych poprzez realizację szeregu działań umożliwiających dzieciom i młodzieży doświadczającym problemów opiekuńczo-wychowawczych, a także osobom wykluczonym społecznie skorzystania z usług wspierających, których model wypracowany został na podstawie wcześniejszych doświadczeń Wnioskodawcy. Projekt kierowany jest do grupy 80 osób (40 niepełnoletnich, 40 dorosłych). 

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 roku życia, będą mogły skorzystać z nieodpłatnej oferty wsparcia dziennego budynku, w którym mieści się Puckie Centrum Wsparcia. Oferta będzie przygotowana i ukierunkowana na pracę z młodym pokoleniem, przy zastosowaniu ciekawych, kreatywnych form, wspomagających także zdrowie fizyczne najmłodszych. Zajęcia będą odbywały się codziennie, przez cały rok kalendarzowy, w dni robocze i okazjonalnie w weekendy. Wsparcie w tej formie ma usprawniać rodziny  w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększeniu świadomości rodziców (planowane są także warsztaty dla rodziców poruszające zagadnienia psychologii dziecka, roli rodziców i praktycznym poradom wychowawczym). Dzieci i młodzież będą mogły spędzić czas wolny od zajęć z wychowawcami i osobami, które będą czuwały nad bezpieczeństwem uczestników. 

Dorośli objęci wykluczenie, to kolejna grupa, dla której przygotowano pakiet wsparcia w postaci min. spotkań z psychologiem, poradnictwo prawne, a także tworzenie sieci kontaktów i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w sytuacji doświadczania problemów. Osoby doświadczające wykluczenia nie zawsze są chętne do szukania pomocy w instytucjach, dlatego zapewniając funkcjonowanie takich form wsparcia i w miejscu takim jak Puckie Centrum Wsparcia,  o wypracowanym już wizerunku możemy liczyć na większość otwartość i gotowość do szukania w tym miejscu porad i wsparcia. Wsparcie udzielane osobom dorosłym będzie dostosowane do realnych potrzeb wynikających z danej chwili i sytuacji osoby, dzięki czemu możliwa będzie bieżąca pomoc. Realizacja zadania odbędzie się z udziałem partnera – organizacji pozarządowej.

Zadanie komplementarne będzie z projektem pn. Zakup wyposażenia do sal terapeutycznych w celu zapewniania zaplecza dla rozwoju systemu usług społecznych w mieście Puck realizowanych w ramach priorytetu Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). W ramach projektu planowany jest zakup wyposażenia do sal terapeutycznych, co ma zapewnić niezbędną przestrzeń do realizacji zadania.

IV. Modernizacje dróg i chodników

WARTOŚĆ INWESTYCJI W MODERNIZACJĘ DRÓG i CHODNIKÓW WYNOSI PRAWIE 6 600 000 ZŁ

Łącznie  wykonano nawierzchnie na 4374,58 mb o powierzchni 28045,79 m2, w tym zrealizowane zostały nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego na ulicach o łącznej o długości 1,46km i powierzchni 7.900,92 m2, z płyt YOMB 1015,91mb i powierzchni 5291,12 m2, z kostki betonowej  369,0m, powierzchni 2724,07 m2, z płyt drogowych 422mb o powierzchni 2218,5 m2, oraz odnowiono nawierzchnie asfaltowe  na długości 1098,00mb, i powierzchni 9911,18 m2.

Wyremontowano parking na powierzchni 1111,50m2 i zmodernizowano miejsca postojowe na łącznej powierzchni 414,35m2.

Wymieniono nawierzchnie i wybudowano 1683,0mb chodników z kostki betonowej  o długości 1683mb i powierzchni 6112,32m2, oraz 263,49m2 z płyt granitowych.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 600 000,00, z czego dofinansowanie tylko 432 000 zł. Mimo składania wielu wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina Miasta Puck nie otrzymywała dofinansowania… 

drogi_tabelka 

V. Pucki budżet obywatelski

WARTOŚĆ INWESTYCJI BUDŻET OBYWATELSKI WYNOSI PRAWIE 1 500 000 ZŁ

Łącznie 7 edycji budżetu obywatelskiego odbyło się w naszym mieście. W ostatnich sześciu latach dzięki tej inicjatywie oddano do użytku wiele ciekawych inwestycji, która zrealizowano w oparciu o pomysły naszych mieszkańców. Łączna wartość przeznaczonych na Budżet Obywatelski środków wynosi 1 500 000 zł. Zrealizowano dzięki temu między innymi parking rowerowy przy Szkole Podstawowej, Park nad stawem – etap I i II, Podwórko bez barier.

Budżet obywatelski  

Budżet obywatelski  

 BO_tabelka 

VI. Rewitalizacja centrum Pucka

WARTOŚĆ INWESTYCJI W REWITALIZACJĘ CENTRUM PUCKA WYNOSI PRAWIE 12 000 000 ZŁ

 • Wartość ogółem inwestycji wyniosła: 11 904 712,61 zł
 • Wartość dofinansowania wyniosła: 5 347 323,40 zł
 • Projekt „Rewitalizacja Centrum Pucka” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach dofinansowania pozyskanego w perspektywie 2014-2020 realizowano projekt pn. Rewitalizacja centrum Pucka. W ramach programu, rewitalizacji poddano budynki komunalne oraz budynki wspólnot mieszkaniowych z centrum miasta, które dzięki inwestycji zmieniły swój charakter.

Rewitalizacja obejmowała 5 zadań inwestycyjnych i jedno zdanie związane instrumentem elastyczności:

Zadanie nr 1 – Budowa Puckiego Centrum Wsparcia,

Zadanie nr 2 - Renowacja 26 budynków mieszkalnych, w tym: 7 budynków komunalnych i 19 wspólnotowych,

Zadanie nr 3 - Otoczenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych 26 podwórek, w tym: 7 podwórek komunalnych i 19 wspólnotowych,

Zadanie nr 4 - Rozbudowa systemu monitoringu – zakup i montaż 70 kamer wraz oprzyrządowaniem,

Zadanie nr 5 - Renowacja parków i skwerów-kompleksowe zagospodarowanie i odnowa istniejących terenów zielonych: parku przy ul. Gen. Hallera-Parku Dziejów Pucka. Zakres zagospodarowania: zieleń, oświetlenie terenu, mała architektura, infrastruktura rekreacyjna,

Zadanie nr 6 - Instrument elastyczności – warsztaty z mieszkańcami pn.  Zielono mi.

Rewitalizacja Centrum Pucka 

Rewitalizacja Centrum Pucka 

VII. Działania Puckiej Gospodarki Komunalnej

Pucka Gospodarka Komunalna to nasza miejska w 100% spółka komunalna z długą tradycją.
Firma, która wykonuje wiele ważnych zadań komunalnych dla dobra mieszkańców. Cały czas się rozwija, pozyskuje zewnętrzne fundusze, wykonuje zadania bieżące i działa perspektywicznie.
Inwestycje zrealizowane przez PGK:

 • kanalizacja sanitarna - budowa i przebudowa na odcinku 11.84 km /ul. Męcz. Piaśnicy, Lipowa, 1Maja, Nowy Świat, Łąkowa, Szystowskiego, Zamkowa, 10 Lutego
 • kanalizacja sanitarna - budowa na odcinku 0,8 km /ul. Kaprów, Szyprów, Nowy Świat c.d, Wybickiego/
 • rozbudowa sieci wodociągowej 1,5 km /Czeladnicza, Zamkowa, Storczykowa, Makowa, Irysowa, Hallera, Wejherowska, Dworcowa, Mestwina- tu modernizacja/
 • przebudowa przepompowni ścieków /Kolejowa/
 • wymiana liczników na wodomierze z funkcją zdalnego odczytu - 1830 sztuk
 • budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie 49,84 kW - Wejherowska
 • przygotowania i oczekiwania na fundusze z programu "Feniks" na kanalizację sanitarną- Drzeżdżona, Kwiatkowskiego, Wybickiego /do Polnej/
 • wymiana taboru transportowego - 14 pojazdów, w tym 4 śmieciarki, przyczepa, samochód dostawczych, posypywarki, zamiatarka, ciągnik, kosiarka, minikoparka
 • zlikwidowano 31 kotłów i podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 32 budynki
 • 1,5 km nowych sieci i przyłączy ciepłowniczych
 • instalacje nowych, modernizacja lub wymiana istniejących nieefektywnych węzłów cieplnych
 • budowa PSZOK z dofinansowaniem unijnym 56%
 • budowa instalacji fotowoltaicznej Błądzikowo
 • modernizacja ciepłowni miejskiej przy ul.Nowy Świat, likwidacja kotłowni węglowej przy ul.Zamkowej, zakup kotłowni gazowej
 • modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych

VIII. Pozostałe inwestycje realizowane na terenie miasta

1. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja

 • Koszt realizacji inwestycji to ok. 10 000 000 zł
 • Dofinansowanie wyniosło prawie 5 200 00 zł

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja przyczyniła się do uregulowania gospodarki wodnej na terenie Miasta Puck i wpłynęła na wzrost ochrony wód Zatoki Puckiej. Ma to szczególne znaczenie dla miejscowości stanowiącej bazę turystyczną. Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności lepszego zabezpieczenia  terenów przed skutkami podtopień i powodzi spowodowanych nawalnymi opadami deszczu, które występują w naszej strefie klimatycznej.

2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasta Puck

 • Koszt realizacji inwestycji to ok. 7 000 000 zł
 • Dofinansowanie wyniosło prawie 3 100 000 zł

Zadanie 1. Budynek Urzędu Miasta w Pucku - prace obejmowały: wymianę stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, docieplenie ścian na gruncie, instalację ciepłej wody użytkowej, instalację C.O. wraz z wymianą grzejników, wymianę oświetlenia, obróbki blacharskie i wymianę opierzenia.

Dodatkowo poza projektem wymieniono piony kanalizacyjne, wyremontowano toalety, wzmocniono strop oraz wykonano remont pomieszczeń na parterze, I piętrze oraz w piwnicy zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Pucku.

Zadanie 2. Budynek MOKSiR w Pucku - prace obejmowały: wymianę stolarki okiennej na stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjnych, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu zewnętrznego, docieplenie ścian na gruncie, instalację ciepłej wody użytkowej instancję C.O. wraz z wymianą grzejników, wymianę oświetlenia, obróbki blacharskie i wymianę opierzenia.

3. Przebudowa targowiska miejskiego przy Placu Obrońców Wybrzeża

 • Koszt realizacji inwestycji to ok. 1 700 000 zł
 • Dofinansowanie wyniosło ponad 700 000,00 zł

Projekt objął budowę 39 całorocznych, zadaszonych stanowisk, z czego min. 20 stanowisk przeznaczonych jest do sprzedaży produktów rolnych w tym 4 stanowiska dla sprzedaży produktów z rolnictwa ekologicznego. Aby poprawić efektywność energetyczną Miasta stanowiska wyposażono w panele fotowoltaiczne. W ramach realizacji zadania powstały także elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki), a cały teren oświetlono i objęto monitoringiem. Utworzono 16 miejsc parkingowych z miejscem dla niepełnosprawnych oraz toalety. Na obszarze targowiska stworzono nowy system odwodnienia, który podłączono do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Targowisko miejskie Puck 

4. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. 12 Marca, Sobieskiego i Sambora

 • Inwestycja w trakcie realizacji
 • Koszt inwestycji wyniesie:5 186 910 zł
 • Wartość dofinansowania wynosi: 3 818 166 zł

Zadanie obejmuje modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ulic w centralnej części miasta Puck wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników. Projektowany układ kanalizacji na terenie zlewni A i C stanowi dalszy etap porządkowania gospodarki ściekowej na terenie miasta Puck i na terenie „aglomeracji Puck”, w skład której wchodzą miejscowości m.in. takie jak: Puck, Władysławowo, Swarzewo, Chłapowo, Chałupy; jest też konsekwencją przyjętego Programu rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Pucku. Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych Miasta Puck zmierzających do rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej - trwających nieprzerwanie od 2002 r.

5. Słoneczne Szkoły Powiatu Puckiego, Powiatu Gdańskiego i Gdańska

 • Koszt realizacji inwestycji: 347 873,52 zł
 • Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 591 566,78 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie  wykorzystania potencjału OZE na terenie powiatów puckiego, gdańskiego oraz miasta Gdańska, co przyczyni się m.in. do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Poza wyżej wymienionymi inwestycjami zrealizowano także wiele mniejszych inicjatyw, np. Virtual arch – wirtualna rekonstrukcja podwodnego portu w Pucku, Historia Pucka na kartach pisana, zmodernizowano place zabaw, wykonano Ławeczkę zaślubinową, zrealizowano projekt Senior IT,  zakupiono instalację multimedialną 3D – Zatopiony Port.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.