Piątek, 23 lutego 2024
Imieniny: Romana, Izabela, Damian
pochmurno
9°C
Powróć do: Mieszkaniec

Podatki i opłaty w 2023 r.

Podatek od nieruchomości:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części  -  0,99 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,    
 2. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego9,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni , 
 4. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych– 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
 5. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z  dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  3,81  zł  od 1 m2 powierzchni,
 6. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą -   28,77 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 7. od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -  5,86 zł od 1 m2powierzchni użytkowej, 
 8. od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,  
 9. od gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów   i budynków -  1,15 zł od 1 m2powierzchni,
 10.  od  budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 

Przykładowe stawki podatku od środków transportowych na 2023r zarejestrowanych w obszarze naszego miasta:
Od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
  • powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 190,00 zł
  • powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 490,00 zł
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszeni
  • dla dwóch osi od 12 ton do mniej niż 15 ton – 1 900,00 zł
  • dla dwóch osi od nie mniej niż 15 ton – 2 200,00 zł
  • dla trzech osi od nie mniej niż 25 ton – 2 800,00 zł
od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  • dla dwóch osi od nie mniej niż 36 ton – 2 250,00 zł
  • dla trzech osi od nie mniej niż 40 ton – 2 790,00 zł
od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
 • dla dwóch osi od nie mniej niż 38 ton – 1 800,00 zł
 • dla trzech osi od 12 ton do mniej niż 38 ton – 1 490,00zł
 • dla trzech osi od  nie mniej niż 38 ton – 1 760,00 zł
od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
 • mniejsza niż 22 – 1 660,00 zł
 • równa lub wyższa niż 22 – 2 150,00zł
Opłata od posiadania psa:
Burmistrz Miasta Puck informuje, iż Uchwałą Nr LX/3/2022 Rady Miasta Puck z dnia 03 listopada 2022r. została wprowadzona oraz określona wysokość opłaty od posiadania psa, na terenie miasta Puck na rok 2023. Z przywołanej Uchwały wynika, iż wysokość opłaty uległa obniżeniu, w stosunku do roku 2022 i wynosi 70,00 zł od jednego psa, zaś termin płatności upływa z dniem 31 marca, przy czym w przypadku nabycia psa po tej dacie – w terminie 14 dni od daty jego nabycia. Jednocześnie przypominamy, iż płatności z tytułu opłaty od posiadania psa dokonać można na rachunek Bank Millennium S.A. o nr 46 1160 2202 0000 0001 6285 3567 bądź w dowolnym punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Pucku jak również bezgotówkowo we wskazanych miejscach w budynku Urzędu Miasta w Pucku.Wszelkie informacje związane z opłatą od posiadania psa można uzyskać pod numerem telefonu 058 67 35 06, bądź pisząc na adres mailowy: oplaty@miastopuck.pl
DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupWspieraj Lokalnie - Rozlicz PIT 2022 w Pucku